Επι…στροφή στο μέλλον μέσω της ανοιχτής καινοτομίας.

Φανταστείτε ένα παλαιό smartphone που έχει μετατραπεί σε σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς, καθώς η κάμερά του εντοπίζει ανωμαλίες στο εξωτερικό περιβάλλον όπως φωτιά ή καπνό και ειδοποιεί τις κοντινές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ακριβή τοποθεσία της. Κάνοντας κανείς μια γρήγορη συσχέτιση θα αντιληφθεί αμέσως τον θετικό αντίκτυπο που θα είχαν παρόμοια καινοτόμα προϊόντα, στην προσπάθεια που δίνει κάθε χρόνο η χώρα μας να αντιμετωπίσει την κατακόρυφη αύξηση των εστιών φωτιάς.

Η παραπάνω ιδέα δεν είναι απλά ένα όραμα, αλλά εκείνη που ξεχώρισε στο διαγωνισμό ανοιχτής καινοτομίας ‘Re:Create Design Challenge’ της Samsung, όπου παλαιωμένες συσκευές άρπαξαν την ευκαιρία για έναν νέο κύκλο ζωής προς όφελος των κοινωνιών. Ωστόσο, αυτό που δε θα πρέπει να παρακάμπτουμε είναι η σημαντικότητα της διαδικασίας που προηγείται του τελικού προϊόντος.

Προκειμένου λοιπόν να συγκροτήσουμε τις κοινωνίες του μέλλοντος που θα ενστερνίζονται τις επιθυμίες και τις ανάγκες επιχειρήσεων και πολιτών, η οικοδόμηση μιας κουλτούρας συνέργειας και κατά προέκταση η υλοποίηση καινοτόμων δράσεων από τους φορείς του οικοσυστήματος αποτελεί εύλογο προαπαιτούμενο. Άλλωστε, η καινοτομία, εκκινώντας από μια ιδέα που μετατρέπεται σε εμπορεύσιμο προϊόν, έχει ως απώτερο στόχο την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας.

Εδώ είναι που ‘κολλάνε’ και οι διαγωνισμοί ανοιχτής καινοτομίας. Επιχειρήσεις, φορείς έρευνας και πολίτες, έχοντας ως κίνητρο τον καταμερισμό των προκλήσεων αλλά και την από κοινού ανταμοιβή τους, καλούνται μέσω αντίστοιχων διαγωνισμών να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον σύμπλευσης προς καινοτόμες ιδέες και λύσεις, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της καθημερινότητας και την ενίσχυση του βιοτικού μας επιπέδου στην πράξη.

Ερχόμενοι στα δικά μας και υιοθετώντας το παραπάνω μοτίβο ως βάση, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πριν μερικές ημέρες ξεκίνησε τον διαγωνισμό ανοιχτής καινοτομίας ‘Innovation for Society Awards’.  Απώτερος στόχος του είναι ο συγκερασμός της έρευνας με τις προκλήσεις της αγοράς, που θα δημιουργεί γόνιμο έδαφος για λύσεις προς το συλλογικό συμφέρον. Σημαντικό σημείο της Δράσης αποτελεί η συνεργασία με την Περιφέρεια 10 ηγέτιδων επιχειρήσεων από διάφορους κλάδους της εγχώριας οικονομίας, οι οποίες, θέτοντας τις προκλήσεις τους, καλούν ερευνητές, start-ups, ιδιώτες και τεχνολογικές εταιρείες να φέρουν καινοτόμες ιδέες στο τραπέζι για μείζονα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που θα οδηγούσαν δυνητικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιφέρεια.

Η προσδοκία όλων είναι ο Διαγωνισμός να σταθεί αντάξιος παρόμοιων εγχειρημάτων που τρέχουν στην Ευρώπη και γιατί όχι να αποτελέσει σημαντικό βήμα στη διάδοση του μηνύματος, ότι ένα αξιόλογο μέλλον απαιτεί  καινοτόμες ιδέες και ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς. Άλλωστε μια συντεταγμένη και ανεπτυγμένη οικονομία του αύριο δε μπορεί να νοείται με απομονωμένα μέρη στο σήμερα.

Γιώργος Παρτζιάνης

* Photo: Geralt by Pixabay

Related Posts

Κατηγορίες

Helenos Consulting

Παρέχουμε λύσεις απαραίτητες για την ανάπτυξη των οικοσυστημάτων και των οργανισμών, την αποδοχή της αλλαγής και τη συν-οικοδόμηση μακροπρόθεσμου βιώσιμου σχεδιασμού, κουλτούρας και ανθεκτικότητας.

Πρόσφατα έργα