Φάροι Γνώσης και Καινοτομίας

Το έργο αναφέρεται στη δημιουργία ενός δικτύου Τοπικών Φάρων Γνώσης και Καινοτομίας, ως ανοιχτά και ολοκληρωμένα συστήματα ανάπτυξης στην αγροτική ύπαιθρο, που θα επιτελέσουν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας με τις επιχειρήσεις (αγροτικές και μη), στη βάση μίας δομημένης συνεργασίας των Αναπτυξιακών Εταιρειών ενοτήτων Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών και Θεσσαλονίκης.

Το αντικείμενο της Helenos Consulting ήταν η έρευνα πεδίου και δευτερογενής έρευνα, η ανάπτυξη ενός Οδηγού Καινοτομίας και η επιμόρφωση / κατάρτιση των στελεχών των Φάρων Γνώσης και Καινοτομίας (Β2), που δημιουργήθηκαν στις έδρες έκαστης Ο.Τ.Δ.