Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η ομάδα έργου της Helenos Consulting ανέπτυξε και εγκατέστησε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υποστήριξε στην εφαρμογή του.