Υπηρεσίες

Δραστηριοτητα

Τι κάνουμε

Η Helenos Consulting έχει ως σκοπό να υποστηρίξει φορείς και οικοσυστήματα να εντοπίσουν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σχέδια ανάπτυξης σε εξειδικευμένους τομείς μέσα από το πρίσμα της καινοτομίας.

Σε συνεργασία μαζί σας υλοποιούμε εξατομικευμένα εφαρμόσιμα έργα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης της κουλτούρας καινοτομίας. 

Υπηρετούμε δύο πυλώνες υπηρεσιών

Περιφερειακη Στρατηγικη Καινοτομιας
Στρατηγικη Προοπτικων (Foresight)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση Στρατηγικής Καινοτομίας
  • Παρακολούθηση & Αξιολόγηση Στρατηγικής RIS3
  • Διαδικασίες Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και εξειδικευμένες έρευνες
 • Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων 
  • Διαχείριση και Δράσεις Προβολής Έργου
  • Μελέτες σε θεματικούς τομείς 
 • Ποιότητα
  • Σύστημα Διαχείρισης  Ποιότητας σε φορείς Έρευνας & Καινοτομίας
 • Ανάλυση Σεναρίων (Trend Scanning & Scenario Analysis)
 • Καθορισμός Στρατηγικών Δράσεων, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση
 • Εκπαίδευση (International Certified Future Strategist)