Γνωριστε το project

Millennium Project

To  Millennium Project είναι μια παγκόσμια συμμετοχική δεξαμενή σκέψης (Think Tank) που ιδρύθηκε το 1996 από το Αμερικανικό Συμβούλιο για το Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών, έγινε ανεξάρτητο το 2009 και έχει 71 κόμβους σε όλο τον κόσμο (Οι κόμβοι είναι μια ομάδα ιδρυμάτων και ατόμων που συνδέουν τοπικές και παγκόσμιες προοπτικές).

Σκοπός: Βελτίωση των προοπτικών της ανθρωπότητας για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος.

Αποστολή: Να βελτιωθεί η αντίληψη για το μέλλον, να γίνει διαθέσιμη μέσω μιας ποικιλίας μέσων για ανατροφοδότηση για τη συγκέντρωση σοφίας, ώστε να βελτιωθούν οι αποφάσεις του σήμερα.

Όραμα: Η δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου κόμβων, πληροφοριών και λογισμικού, που αναπτύσσει ένα παγκόσμιο σύστημα συλλογικής νοημοσύνης που αναγνωρίζεται για την ικανότητά του να βελτιώνει τις προοπτικές για την ανθρωπότητα.

Μια δεξαμενή σκέψης για λογαριασμό της ανθρωπότητας, όχι για λογαριασμό μιας κυβέρνησης, ή ενός ζητήματος ή μιας ιδεολογίας, αλλά για λογαριασμό της οικοδόμησης ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους μας.

Like us στο Facebook: https://www.facebook.com/Millennium.Project
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.millennium-project.org/

Μερικά επιτεύγματα

Παγκόσμιο δίκτυο κοινού οράματος και δράσεων  

70 κόμβοι (ομάδες ατόμων και ιδρυμάτων) που συνδέουν παγκόσμιες και τοπικές προοπτικές

— Υλοποίηση ερωτηματολογίων (Real-Time Delphi) σε πραγματικό χρόνο για γρήγορη διεθνή αξιολόγηση και ανατροφοδότηση

Πλαίσιο για την κατανόηση και την παρακολούθηση των παγκόσμιων αλλαγών  

Εκθέσεις για την Κατάσταση του Μέλλοντος

15 Παγκόσμιες Προκλήσεις οι οποίες ενημερώνονται συνεχώς διαδικτυακά

Συμμετοχικό και χωρίς αποκλεισμούς σύστημα μέτρησης της παγκόσμιας προόδου.

Δείκτης κατάστασης του μέλλοντος (SOFI) – Παγκόσμιοι και Εθνικοί Δείκτες

 Η μεγαλύτερη συλλογή μεθόδων μελέτης και εξερεύνησης του μέλλοντος  

— 37 Μέθοδοι, 39 Κεφάλαια, 1.300 σελίδες, με διεθνή αξιολόγηση (Μεθοδολογία Έρευνας του Μέλλοντος 3.0)

Παγκόσμιο σύστημα συλλογικής νοημοσύνης για το μέλλον

— Συγκεντρώνοντας τα όλα μαζί σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα The Global Futures Intelligence System