Εταιρεία

Γνωριστε μας

H Helenos Consulting

Η Helenos Consulting είναι ο στενός συνεργάτης σας. Θα τεκμηριώσουμε τους στόχους και το όραμα σας και θα προσεγγίσουμε τη στρατηγική διαδρομή – αναλύοντας δεδομένα και ακολουθώντας συγκεκριμένη επιστημονική μεθοδολογία- που θα μας οδηγήσει στην επίτευξή τους. Σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο κόσμο στοχεύουμε σε εφαρμόσιμες λύσεις που ενσωματώνουν καινοτομία, στρατηγική αλλαγή και ανάπτυξη δυνατοτήτων.

 

Η ομάδα μας

Αποτελείται από στελέχη με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα Καινοτομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Χρηματοοικονομικών και Στρατηγικής Διερεύνησης. Έχουν συμμετάσχει και συμμετέχουν σε έργα περιφερειακά, διεθνή, διακρατικά, και διαπεριφερειακά, που αφορούν τα οικοσυστήματα  καινοτομίας, την επιχειρηματικότητα, τα τρόφιμα, τις δημιουργικές βιομηχανίες, τον τουρισμό, το περιβάλλον, και την υγεία.

Η ομάδα μας έχει μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο. Μοιράζεται κοινή κουλτούρα και σέβεται δεοντολογικούς κανόνες.

Υπηρεσίες

Περιφερειακη Στρατηγικη Καινοτομιας
Στρατηγικη Προοπτικων (Foresight)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση Στρατηγικής Καινοτομίας
  • Παρακολούθηση & Αξιολόγηση Στρατηγικής RIS3
  • Διαδικασίες Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και εξειδικευμένες έρευνες
 • Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων 
  • Διαχείριση και Δράσεις Προβολής Έργου
  • Μελέτες σε θεματικούς τομείς 
 • Ποιότητα
  • Σύστημα Διαχείρισης  Ποιότητας σε φορείς Έρευνας & Καινοτομίας
 • Ανάλυση Σεναρίων (Trend Scanning & Scenario Analysis)
 • Καθορισμός Στρατηγικών Δράσεων, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση
 • Εκπαίδευση (International Certified Future Strategist).

Νέα