Λίμνη Δοϊράνη 2040

Τεκμηρίωση και σύνταξη της μελέτης Τάσεων, Σεναρίων και Πλάνου Δράσης για τη Λίμνη Δοϊράνη, με χρονικό ορίζοντα το 2040 και επιμέλεια της ειδικής έκδοσης   Δοϊράνη 2040’. Υλοποίηση της Άσκησης Προοπτικής Διερεύνησης (SES): Δοϊράνη 2040, με εκπροσώπους του οικοσυστήματος της Λίμνης Δοϊράνης. Το έργο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου ‘Plan D.OIRAN’, που εντάχθηκε στο INTERREG IPA CBC «Greece-FYROM 2014-2020» με συγχρηματοδότηση της ΕΕ.