Σταύρος Μαντζανάκης

Με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και MBA στα Διεθνή Χρηματοοικονομικά και στις Έξυπνες Πόλεις, έχει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ως σύμβουλος, υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση σχεδίων και έργων με έμφαση στη Στρατηγική, την Καινοτομία, τη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Εξειδικεύεται στις εφαρμογές Προοπτικής Διερεύνησης και Μακροπρόθεσμης Ανάλυσης ως αναπόσπαστο μέρος του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Επιπλέον είναι εκπαιδευτής στο πρόγραμμα International Certified Future Strategist, με έδρα τη Στοκχόλμη της Σουηδίας.