Όνομα Επώνυμο

Οικονομολόγος, με υπόβαθρο διοικητικού χρηματοοικονομικού στελέχους μακροχρόνια στον κλάδο της συμβουλευτικής. Τα τελευταία έτη πέρασε ενεργά στη διαχείριση έργων περιφερειακής ανάπτυξης. Στα αντικείμενα ενασχόλησής της περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η αξιοποίηση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης για την ψηφιακή προώθηση δράσεων και έργων, αλλά και η διοργάνωση εκδηλώσεων.