Χριστίνα Λαγκάνη

Με επαγγελματική ενασχόληση πάνω από 20 έτη στον συμβουλευτικό κλάδο, διαθέτει ευρεία εμπειρία σε έργα του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Η ανάπτυξη και υποστήριξη των οικοσυστημάτων καινοτομίας αποτελούν την τελευταία δεκαετία το κύριο αντικείμενό της. Επιπλέον έχει εκτενή εμπειρία στην εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας. Εργάζεται στην ανάλυση κλάδων και ανάπτυξη μελετών. Έχει σπουδάσει οικονομικά.